VESTYBUL.CZ = vestibul českých architektonických akcí


Portál pro českou architekturu, nabízející přehledné shrnutí všech architektonických akcí a událostí v Čechách .

Vestybul slouží jako orientační výchozí bod pro zájemce o architekturu. Je rozcestníkem a ukazatelem kvalitních akcí.

Pro větší vzdělanost, pro zlepšení kvality, pro rozšíření architektury, pro posluchače architektury.

Projekt vestybul.cz vznikl za účelem lepší přehlednosti o probíhajících architektonických akcích v České Republice.

Projekt není přehledem architektury v čechách.

Akce vyvolá reakci. Reakcí je architektura, akcí je koncept, teorie. Kvalita architektonických akcí odpovídá kvalitě architektury a naopak.

Vestybul = antré architektonických událostí

Mapujeme české architektonické akce. Projekt je určen laikům i odborné veřejnosti, aby získali přehled o aktuálním dění.

Cílem je usnadnit posluchači cestu hledání k zajímavým událostem.