• VÝSTAVA INSPIRACE LE CORBUSIEREM, LA TOURETTE 2016

  • Termin: 26/04/17 - 05/05/17

  • Misto: Praha, Fakulta Architektury ČVUT

Ateliér ZAN doc. Michaely Brožové ve spolupráci s akad. mal. Gabrielou Novákovou (Ústav výtvarné tvorby) Vás srdečně zvou na vernisáž výstavy kreseb a fotografií ze studijní cesty do kláštěra La Tourette.

Vernisáž se koná ve středu 26. dubna 2017 ve vstupním prostoru v přízemí budovy FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6.

Pravidelné workshopy v dominikánském klášteře La Tourette ve Francii, který je pokládán za jedno z nejvýznamnějších děl architekta Le Corbusiera, jsou součástí ateliérové výuky a jejím vyvrcholením v letním semestru. V letech 2006–2016 jsme uskutečnili celkem 11 workshopů. Průběžně se jich zúčastnilo kolem 300 studentů FA ČVUT.

ROGRAM CESTY 2016

V tomto roce jsme kromě kláštera v La Tourette navštívili kapli v Ronchamp od LC a Královský solivar v Art-et Senans od C. N. Ledouxa, i stavby současné architektury – klášter klarisek od Renzo Piana v Ronchamp, terminál TGV Lyon od S. Calatravy a univerzitní knihovnu Rolex Learning Center v Lausanne od japonského týmu SAANA (Pritzkerova cena za architekturu 2010).

Těžištěm cesty je každoročně čtyřdenní pobyt v klášteře La Tourette v Eveux u Lyonu: studenti analyzují stavbu prostřednictvím kresby, hledáním analogií a opozit, večer probíhají kritiky a diskuse. Přímá zkušenost s geniální architekturou, osobní zážitek z bydlení v moduloru a soustředěná práce přinášejí nový mimoškolní pohled a jsou hlubokým inspiračním zdrojem.

Prezentované kresby jsou výsledkem hledání a dokumentace tří zadaných úkolů:
1/ ANALOGIE – poznávání hledáním obdobného. Na základě intuitivně zvolených obrázků (fotografie historické architektury, plastika, abstraktní kresba, obraz, přírodnina...) studenti objevují a zkoumají charakteristické prvky architektury LC.
2/ PROTIKLADY – hledání duálních relací, protikladů: země-vzduch, otevřenost-uzavřenost, světlo-tma, uvnitř-venku, plný-prázdný, pohyb-klid...Příklady jsme hledali v rovině hmotné (tvary, materiál, povrch...), emotivní (barva, světlo...), obsahové (veřejný/soukromý,...).
3/ STAVBA A KRAJINA – uvědomění si vztahu mezi stavbou a krajinou (měřítko stavby, míra propojenosti, historie místa, charakter krajiny...). (MB)

aktuální výstavy ////////

CO JE VESTYBUL.CZ?

Portál pro českou architekturu, nabízející přehledné shrnutí všech architektonických akcí a událostí v Čechách
Vestybul slouží jako orientační výchozí bod pro zájemce o architekturu. Je rozcestníkem a ukazatelem kvalitních akcí.
Pro větší vzdělanost, pro zlepšení kvality, pro rozšíření architekturu, pro posluchače architektury.

Pořádáte akci?

Chcete propagovat?

Unikla nám Vaše akce?

-

Napište nám!

Ať už jste kdokoliv..

Pořadatel

Oslovte co nejvíce návštěníků

Ušetřete náklady za reklamu

Mějte přehled o všech akcích


Návštěvník

Všechny akce pohromadě

Nejnovější události z architektury

Žijte architekturou!

...zde se neztratíte!