• Městotvorné řešení území kolem tzv. „průpichu“ v Přerově

  • Termín: 14/07 - 07/11/2017

  • Místo: Přerov

Předmětem soutěže je zpracování urbanistického návrhu za účelem nalezení městotvorného řešení bloku kolem tzv.“průpichu“, jenž je vymezen vzdálenější stranou ulic Komenského, Havlíčkova, Čechova, Kramářova, Husova a Kojetínská v Přerově. To je představováno obytným a průmyslovým brownfieldem, areálem pivovaru a další obytnou zástavbou. Celý blok zahrnuje cca 16 ha, což je jistý nepoměr vůči měřítku města Přerova. Připravovaná dopravní stavba čtyřproudé, směrově oddělené komunikace v šíři od 15 do 18 m, tzv. „průpichu“ území otevře a zpřístupní i z jiných směrů.

Jednofázová kombinovaná projektová urbanistická soutěž.

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč): 425'000,-


1. cena: 175 000,-Kč
2. cena: 100 000,-Kč
3. cena: 60 000,-Kč
Odměny nebudou účastníkům udělovány.

Přohlídka místa:

Prohlídka soutěžního místa proběhne dne 27.7.2017 a 14.9.2017. Sraz účastníků prohlídky je v ulici Škodova před domem č. p. 11 v 10:30 hodin.

Porota


Řádní členové poroty - závislí


Ing. arch. Jan Horký, radní
Ing. Radmila Horáček Fiľakovská, JUTA, a.s.
Ing. Vladimír Holan, radní
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D., zastupitel

Řádní členové poroty - nezávislí


Ing. arch. Michal Kohout
Ing. Radmila Fingerová
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D.
Ing. arch. Antonín Novák
Ing. arch. Jitka Ressová

Náhradníci poroty - závislí


Ing. arch. Vojmír Prášil
Ing. Michal Majer
Ing. Tomáš Pluháček

Náhradníci poroty - nezávislí


Ing. arch. Filip Tittl
Ing. arch. Pavel Šimeček

Přizvaní odborníci


Ing. Petr Macejka, Ph.D., odborník na dopravu
prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., odborník na ekonomiku
RNDr. Pavel Juliš, odborník na životní prostředí

aktuální soutěže ////////

CO JE VESTYBUL.CZ?

Portál pro českou architekturu, nabízející přehledné shrnutí všech architektonických akcí a událostí v Čechách
Vestybul slouží jako orientační výchozí bod pro zájemce o architekturu. Je rozcestníkem a ukazatelem kvalitních akcí.
Pro větší vzdělanost, pro zlepšení kvality, pro rozšíření architekturu, pro posluchače architektury.

Pořádáte akci?

Chcete propagovat?

Unikla nám Vaše akce?

-

Napište nám!

Ať už jste kdokoliv..

Pořadatel

Oslovte co nejvíce návštěníků

Ušetřete náklady za reklamu

Mějte přehled o všech akcích


Návštěvník

Všechny akce pohromadě

Nejnovější události z architektury

Žijte architekturou!

...zde se neztratíte!