• VSTUPNÍ AREÁL BOTANICKÉ ZAHRADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

  • Termín: 03/07 - 13/11/2017

  • Místo: Praha

  • Žádost o účast: Žádosti budou doručeny nejpozději do 30. 8. 2017 do 14 h

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-krajinářského řešení hlavního vstupu severního areálu Botanické zahrady hlavního města Prahy. Součástí komplexního řešení areálu bude administrativní kulturně-společenský a prodejní objekt a na něj navazující infrastruktura. Tento objekt bude propojen se subtropickým skleníkem. Se zprovozněním Severního vstupu se předpokládá zvýšení návštěvnosti botanické zahrady na přibližně 600 000 osob ročně. Proto je nutné navrhnout reprezentativní parter za vstupním objektem a velkokapacitní parkovací plochu.

Užší jednofázová projektová architektonicko-krajinářská soutěž.

Žádost o účast

Žádosti budou doručeny nejpozději do 30. 8. 2017 do 14 h (otevírací doba: 10.00 - 14.00 h) na adresu:
sekretariát
Botanická zahrada hlavního města Prahy
Trojská 800/196
171 00 Praha 7
Žádost o účast musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: „Vstupní areál Botanické zahrady hlavního města Prahy – žádost o účast - NEOTEVÍRAT”.

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč):


Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži se stanovuje ve výši 1 998 000 Kč (slovy: jeden milion devět set devadesát osm tisíc korun českých).
1. cena – 390 000 Kč (tři sta devadesát tisíc korun českých)
2. cena – 360 000 Kč (tři sta šedesát tisíc korun českých)
3. cena – 330 000 Kč (tři sta třicet tisíc korun českých)

Na odměny bude rozděleno celkem 900 000 Kč.
1. – 3. odměna: 300 000 Kč (tři sta tisíc korun českých)

Porota


Řádní členové poroty - závislí


Ing. arch. Pavla Melková
Bc. Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hlavního města Prahy
Ing. Eduard Chvosta, náměstek pro rozvoj a koncepci, Botanická zahrada hlavního města Prahy, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Řádní členové poroty - nezávislí


prof. Ing. arch. Ján Stempel
prof. Ing. arch. Petr Hrůša
Ing. arch. Kamil Mrva
Ing. Jakub Chvojka

Náhradníci poroty - závislí


Ing. Petr Velička

Náhradníci poroty - nezávislí


Ing. Mgr. Eva Jeníková
MgA. Josef Čančík

aktuální soutěže ////////

CO JE VESTYBUL.CZ?

Portál pro českou architekturu, nabízející přehledné shrnutí všech architektonických akcí a událostí v Čechách
Vestybul slouží jako orientační výchozí bod pro zájemce o architekturu. Je rozcestníkem a ukazatelem kvalitních akcí.
Pro větší vzdělanost, pro zlepšení kvality, pro rozšíření architekturu, pro posluchače architektury.

Pořádáte akci?

Chcete propagovat?

Unikla nám Vaše akce?

-

Napište nám!

Ať už jste kdokoliv..

Pořadatel

Oslovte co nejvíce návštěníků

Ušetřete náklady za reklamu

Mějte přehled o všech akcích


Návštěvník

Všechny akce pohromadě

Nejnovější události z architektury

Žijte architekturou!

...zde se neztratíte!