• BYTOVÉ DOMY VE VNITROBLOKU FRANCOUZSKÁ

  • Termín: 27/07 - 15/11/2017

  • Místo: Brno, Francouzská

  • Žádost o účast: do 4. 9. 2017, do 12:00 hod.

Předmětem soutěže je návrh architektonického a urbanistického řešení výstavby bytových domů ve vnitrobloku, který je vymezen ulicemi Francouzská, Hvězdová, Bratislavská a Stará.

Užší jednofázová projektová anonymní architektonicko-urbanistická soutěž.

Žádost o účast

Žádost o účast bude doručena na adresu (osobně nebo poštou):
Bytový odbor MMB,
Malinovského náměstí 3,
602 00 Brno, sekretariát, dveře č. 230,
ve lhůtě do 4. 9. 2017, do 12:00 hod.
Žádost o účast bude doručena v řádně uzavřené obálce nadepsané: „NEOTEVÍRAT – ŽÁDOST O ÚČAST - „BYTOVÉ DOMY VE VNITROBLOKU FRANCOUZSKÁ“.

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč): 954'000,-

Přohlídka místa:

Předpokládaný termín prohlídky soutěžního místa je 27. 9. 2017 v 10:00 hodin.

Porota


Řádní členové poroty - závislí


Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátora, Úsek školství a prorodinné politiky, místopředseda poroty
Mgr. David Oplatek, radní MČ Brno – střed
Ing. Jitka Kalášková, BO MMB

Řádní členové poroty - nezávislí


Doc. Ing. arch. KAREL HAVLIŠ
Ing. arch. Roman Gale
Ing. arch. Jiří Fixel
Ing. Pavel Říha, Trikaya, Brno

Náhradníci poroty - závislí


Ing. arch. David Mikulášek, KAM, Brno
Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora, Úsek rozvoje města
Ing. arch. Petr Bořecký, radní MČ Brno - střed

Náhradníci poroty - nezávislí


Ing. arch. Tomáš Zlámal
Ing. arch. Petr Kopečný
Ing. arch. Robert Sedlák

aktuální soutěže ////////

CO JE VESTYBUL.CZ?

Portál pro českou architekturu, nabízející přehledné shrnutí všech architektonických akcí a událostí v Čechách
Vestybul slouží jako orientační výchozí bod pro zájemce o architekturu. Je rozcestníkem a ukazatelem kvalitních akcí.
Pro větší vzdělanost, pro zlepšení kvality, pro rozšíření architekturu, pro posluchače architektury.

Pořádáte akci?

Chcete propagovat?

Unikla nám Vaše akce?

-

Napište nám!

Ať už jste kdokoliv..

Pořadatel

Oslovte co nejvíce návštěníků

Ušetřete náklady za reklamu

Mějte přehled o všech akcích


Návštěvník

Všechny akce pohromadě

Nejnovější události z architektury

Žijte architekturou!

...zde se neztratíte!