• ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ, ŘÍČANY

  • Termin: 16/06 - 04/09/2017

  • Místo: Říčany

  • Odevzdání návrhů: 04/09/2017, 18:00

Předmětem soutěže je návrh architektonického a konstrukčního řešení 18- třídní základní školy v Říčanech. Základní škola s 18 kmenovými třídami pro 1. i 2.stupeň bude mimo jiné obsahovat specializované učebny, jídelnu, tělocvičnu a venkovní sportoviště, zpevněné plochy (chodníky, parkoviště, komunikace), sadové úpravy pozemku. Základní škola bude umístěna na Komenského náměstí v Říčanech na nezastavěném pozemku, který je v současné době využíván jako louka.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč):
1.cena: 745'000,- (+ DPH)
2. cena: 413'000,- (+ DPH)
3. cena: 247'000,- (+ DPH)
Odměny: Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje celková částka odměny ve výši 165'000,- bez DPH. Rozdělení odměn bude stanoveno na základě rozhodnutí poroty.

Řádní členové poroty - závislí
Mgr. Vladimír Kořen - starosta města Říčany
Ing. arch. Alice Štěpánková - autorizovaný architekt, architekt města Říčany

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing. arch. Jitka Hofmeisterová
Ing. arch. Tomáš Bezpalec
Ing. arch. David Mareš

Náhradníci poroty - závislí
JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, PhD. - místostarosta města Říčany

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing. arch. Lenka Dvořáková
doc. Ing. arch. David Tichý, PhD.

Přizvaní odborníci:
Ing. Tomáš Suchomel - odborník na investiční náklady, rozpočty
Mgr. Pavel Bednář – ředitel 1. ZŠ v Říčanech
Ing. Michal Čejka - posouzení energetické koncepce

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

aktuální soutěže ////////

CO JE VESTYBUL.CZ?

Portál pro českou architekturu, nabízející přehledné shrnutí všech architektonických akcí a událostí v Čechách
Vestybul slouží jako orientační výchozí bod pro zájemce o architekturu. Je rozcestníkem a ukazatelem kvalitních akcí.
Pro větší vzdělanost, pro zlepšení kvality, pro rozšíření architekturu, pro posluchače architektury.

Pořádáte akci?

Chcete propagovat?

Unikla nám Vaše akce?

-

Napište nám!

Ať už jste kdokoliv..

Pořadatel

Oslovte co nejvíce návštěníků

Ušetřete náklady za reklamu

Mějte přehled o všech akcích


Návštěvník

Všechny akce pohromadě

Nejnovější události z architektury

Žijte architekturou!

...zde se neztratíte!