• Plovárna Rosice

  • Termin: 02/06 - 08/09/2017

  • Misto: Město Rosice

  • Odevzdání návrhů: 08. 09. 2017, 12:00

  • Prohlídka soutěžního místa s výkladem: dne 28.6. 2017 v 9:00.

Předmětem soutěže je návrh urbanistického, architektonického a krajinářského řešení rekonstrukce sportovně relaxačního areálu plovárny v Rosicích.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, která splní požadavky zadavatele, obsažené v soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „JŘBU“) zadavatel jednat o zadání následné zakázky dle odst. 2.3 soutěžních podmínek.

Zadavatel má v úmyslu zadat na základě výsledků soutěže zakázku na zpracování projektu ve stupních:

DUR – dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP – dokumentace pro stavební povolení
DPS – dokumentace pro provedení stavby
ATD – autorský dozor
Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč):
1. cena se stanovuje ve výši 250 000,- Kč,
2. cena se stanovuje ve výši 150 000,- Kč,
3. cena se stanovuje ve výši 100 000,- Kč

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka a odměny ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc Korun českých).

Porota

Členové poroty nezávislí


Ing. arch. Gustav Křivinka (www.burian-krivinka.cz),
Ing. arch. David Mikulášek (www.kambrno.cz),
Ing. Zdeněk Sendler (www.arch.cz/sendler),

Členové poroty závislí


Mgr. Jaroslav Světlík (starosta)
Bc. Petr Ženožička (místostarosta)

Náhradníci poroty nezávislí


Ing. arch. Igor Kovačevič (www.ccea.cz)
Ing. arch. David Průša (www.platformaarchitekti.cz)

Náhradníci poroty závislí


Mgr. Andrea Trojanová (radní)
Ing. Daša Plucarová (vedoucí stavebního úřadu Rosice)

Znalci


Ing. Martin Panchartek (Asociace biobazénů a jezírek, předseda)

aktuální soutěže ////////

CO JE VESTYBUL.CZ?

Portál pro českou architekturu, nabízející přehledné shrnutí všech architektonických akcí a událostí v Čechách
Vestybul slouží jako orientační výchozí bod pro zájemce o architekturu. Je rozcestníkem a ukazatelem kvalitních akcí.
Pro větší vzdělanost, pro zlepšení kvality, pro rozšíření architekturu, pro posluchače architektury.

Pořádáte akci?

Chcete propagovat?

Unikla nám Vaše akce?

-

Napište nám!

Ať už jste kdokoliv..

Pořadatel

Oslovte co nejvíce návštěníků

Ušetřete náklady za reklamu

Mějte přehled o všech akcích


Návštěvník

Všechny akce pohromadě

Nejnovější události z architektury

Žijte architekturou!

...zde se neztratíte!