• PAMÁTNÍK ZÁMEČEK (PARDUBIČKY)

  • Termín: 16/05 - 07/09/2017

  • Žádost o účast (podání portfolií): do 6. 6. 2017

  • Místo: Pardubice, Pardubičky

  • Odevzdání návrhů: 07. 09. 2017, 15:30

Předmětem soutěže bude nalezení vhodného architektonického řešení pro ideový koncept expozice na území NKP – Pietní území Zámeček v Pardubičkách. Návrh bude obsahovat řešení prostoru NKP s objektem expozic. Nedílnou součástí bude řešení nástupního prostoru a přilehlého okolí památníku.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.

Žádost o účast (podání portfolií) je možné doručovat na adresu: podatelna, Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, 530 21, Pardubice, ve lhůtě do 6. 6. 2017.

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč):
1.cena - 70.000 Kč
2.cena - 40.000Kč
3.cena - 30.000Kč
Náhrady výloh spojených se soutěží pro účastníka budou rovnoměrně rozděleny mezi vybrané soutěžící formou skicovného. Dohromady pro všechny účastníky je vyčleněno 160.000Kč.

Řádní členové poroty - závislí
Jakub Rychtecký - náměstek primátora
Vojtěch Kyncl - vědecký pracovník historického ústavu AVČR

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing. Akad. arch. Jan Šépka
MgA. Marcela Steinbachová
Ing. arch. Peter Stec - nezávislý architekt, Bratislava

Náhradníci poroty - závislí
Martin Charvát - primátor města Pardubic
Aleš Klose - zastupitel města Pardubic
Zuzana Kavalírová - vedoucí Odboru hlavního architekta MmP

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing. arch. Jitka Ressová

Přizvaní odborní znalci:
František Václavík - autor stavebněhistorického průzkumu
Milan Mariánek - odd. kultury a památkové péče KÚ

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

aktuální soutěže ////////

CO JE VESTYBUL.CZ?

Portál pro českou architekturu, nabízející přehledné shrnutí všech architektonických akcí a událostí v Čechách
Vestybul slouží jako orientační výchozí bod pro zájemce o architekturu. Je rozcestníkem a ukazatelem kvalitních akcí.
Pro větší vzdělanost, pro zlepšení kvality, pro rozšíření architekturu, pro posluchače architektury.

Pořádáte akci?

Chcete propagovat?

Unikla nám Vaše akce?

-

Napište nám!

Ať už jste kdokoliv..

Pořadatel

Oslovte co nejvíce návštěníků

Ušetřete náklady za reklamu

Mějte přehled o všech akcích


Návštěvník

Všechny akce pohromadě

Nejnovější události z architektury

Žijte architekturou!

...zde se neztratíte!