• „AREÁL BRNĚNSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ A NAVAZUJÍCÍCH ÚZEMÍ“

  • Termin: 26/05 - 21/08/2017

  • Místo: Brno

  • Odevzdání návrhů: 21.08.2017, 15:00

Předmětem soutěže je ideový návrh urbanistického řešení areálu brněnského Výstaviště a části areálu brněnských vodáren s návazností na přilehlou vozovnu a rekreační areál Riviéra, který bude řešit nový způsob využití rozvojových ploch areálu a možnosti lepšího zapojení areálu do organismu města. Návrh v rozsahu urbanistické studie bude zpracován na celé řešené území dle zadání soutěže.

Při tvorbě návrhu je třeba respektovat velkorysou urbanistickou koncepci areálu Výstaviště založenou na jasně strukturovaných veřejných prostorech, které jsou obklopeny výstavními pavilony s přidanou hodnotou architektonické kvality.

Cílem soutěže je získat kvalitní urbanistický návrh, který bude podkladem pro změnu územně plánovací dokumentace a najít takové řešení, které bude mít jednotící koncepci, dlouhodobou udržitelnost a přirozeně a funkčně zapojí areál do struktury města. Zadavatel chce získat takové řešení, které posílí a zkvalitní výstavní a kongresovou funkci areálu, nalezne nové funkce pro v současnosti nevyužívané části areálu a zlepší otevřenost areálu veřejnosti.

Budou poskytnuty na základě žádosti zaslané na adresu: mikulasek.david@kambrno.cz.

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč):


1. cena: 2.000.000,- Kč
2. cena: 1.500.000,- Kč
3. cena: 1.000.000,- Kč
odměny: 550.000,- Kč
náhrady celkem:500.000,- Kč

Porota:

Předseda poroty


prof. Ing. arch. Ivan Koleček

Řádní členové poroty - závislí


Ing. Jiří Kuliš, předseda představenstva a generální ředitel Veletrhy Brno, a.s. – místopředseda poroty
Petr Vokřál, primátor města Brna
Ander, Ph.D., náměstek primátora města Brna
Ing. Jaroslav Kacer, náměstek primátora města Brna

Řádní členové poroty - nezávislí


Ing. arch. Zdeňka Vydrová
Ing. arch. Petr Hlaváček
prof. Ing. arch. Ivan Koleček – předseda poroty
MgA. Jakub Kořínek
prof. Dipl. Ing. Ivan Reimann

Náhradníci poroty - závislí


Richard Mrázek, náměstek primátora města Brna
Mgr. Petr Hladík, první náměstek primátora města Brna
Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna
doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna, p.o.
PhDr. Dana Maria Staňková, Ph.D., MSc., MBA, obchodní ředitelka Veletrhy Brno, a. s.

Náhradníci poroty - nezávislí


Doc. Ing. arch. Radek Kolařík
Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka
prof. Ing. arch. Ir. Zdeněk Zavřel

Přizvaní odborníci:


Urbanismus a územní plánování: Ing. arch. Jiří Fixel;
Ekonomie provozu: Ing. Petr Halámek, Ph.D.;
Doprava: Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.;
Development a marketing města: Tomáš Ctibor;
Veletrhy Brno, a.s.: Ing. arch. Lenka Štěpánková;
DPMB, a. s.: Ing. Josef Veselý.

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

aktuální soutěže ////////

CO JE VESTYBUL.CZ?

Portál pro českou architekturu, nabízející přehledné shrnutí všech architektonických akcí a událostí v Čechách
Vestybul slouží jako orientační výchozí bod pro zájemce o architekturu. Je rozcestníkem a ukazatelem kvalitních akcí.
Pro větší vzdělanost, pro zlepšení kvality, pro rozšíření architekturu, pro posluchače architektury.

Pořádáte akci?

Chcete propagovat?

Unikla nám Vaše akce?

-

Napište nám!

Ať už jste kdokoliv..

Pořadatel

Oslovte co nejvíce návštěníků

Ušetřete náklady za reklamu

Mějte přehled o všech akcích


Návštěvník

Všechny akce pohromadě

Nejnovější události z architektury

Žijte architekturou!

...zde se neztratíte!