• Nová smuteční síň v Litvínově včetně řešení širších vztahů

  • Termin: 08/06 - 31/08/2017

  • Místo: Litvínov

  • Odevzdání návrhů: 31.08.2017, 13:00

  • Prohlídka místa: Prohlídka soutěžního místa proběhne dne 29. 6. 2017 bez výkladu zadavatele. Sraz účastníků prohlídky je před vstupem na městský hřbitov Litvínov v 10:00 hodin.

Předmětem soutěže bude návrh architektonicko-krajinářského řešení nové SMUTEČNÍ SÍně V LITVÍNOVĚ včetně řešení širších vztahů.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Při tvorbě návrhu je třeba respektovat velkorysou urbanistickou koncepci areálu Výstaviště založenou na jasně strukturovaných veřejných prostorech, které jsou obklopeny výstavními pavilony s přidanou hodnotou architektonické kvality.

Cílem soutěže je získat kvalitní urbanistický návrh, který bude podkladem pro změnu územně plánovací dokumentace a najít takové řešení, které bude mít jednotící koncepci, dlouhodobou udržitelnost a přirozeně a funkčně zapojí areál do struktury města. Zadavatel chce získat takové řešení, které posílí a zkvalitní výstavní a kongresovou funkci areálu, nalezne nové funkce pro v současnosti nevyužívané části areálu a zlepší otevřenost areálu veřejnosti.

Budou poskytnuty na základě žádosti zaslané na adresu: mikulasek.david@kambrno.cz.

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč):


476 000,-

Porota:

Řádní členové poroty - závislí


Mgr. Kamila Bláhová - starostka města
Mgr. Milan Šťovíček - místostarosta

Řádní členové poroty - nezávislí


Ing. Akad. arch. Jan Šépka
Ing. arch. Martin Matiska
Ing. arch. Kristina Ullmannová

Náhradníci poroty - závislí


Ing. Jaroslava Jonová – Technické služby Litvínov s.r.o.
Ing. Pavel Andrt – vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, MěÚ Litvínov

Náhradníci poroty - nezávislí


Ing. arch. Jitka Hofmeisterová
Ing. arch. Martina Portyková

Přizvaní odborníci:


Rozpočtář: Petr Sadovský
Krajinářský architekt: Ing. Marie Gelová

aktuální soutěže ////////

CO JE VESTYBUL.CZ?

Portál pro českou architekturu, nabízející přehledné shrnutí všech architektonických akcí a událostí v Čechách
Vestybul slouží jako orientační výchozí bod pro zájemce o architekturu. Je rozcestníkem a ukazatelem kvalitních akcí.
Pro větší vzdělanost, pro zlepšení kvality, pro rozšíření architekturu, pro posluchače architektury.

Pořádáte akci?

Chcete propagovat?

Unikla nám Vaše akce?

-

Napište nám!

Ať už jste kdokoliv..

Pořadatel

Oslovte co nejvíce návštěníků

Ušetřete náklady za reklamu

Mějte přehled o všech akcích


Návštěvník

Všechny akce pohromadě

Nejnovější události z architektury

Žijte architekturou!

...zde se neztratíte!