• Přednáška historika architektury: Kenny Cupers: The Rise and Fall of Mass Housing

  • Termin: 11. září v 19:30 - 21:30

  • Místo: Prha, Galerie VI PER, Vítkova 2, Praha

Oficiální popis:
Proč se bydlení na státem financovaných sídlištích stalo v poválečném období takovým hitem po celé Evropě i za jejími hranicemi? A proč je dnes tento způsob stavění obecně spatřován jako přežitek? Přednáška The Rise and Fall of Mass Housing (Vzestup a pád hromadné bytové výstavby) zkoumá dějiny hromadné bytové výstavby ve Francii, Velké Británii i ve Spojených státech.

Proč se bydlení na státem financovaných sídlištích stalo v poválečném období takovým hitem po celé Evropě i za jejími hranicemi? A proč je dnes tento způsob stavění obecně spatřován jako přežitek? Přednáška The Rise and Fall of Mass Housing (Vzestup a pád hromadné bytové výstavby) zkoumá dějiny hromadné bytové výstavby ve Francii, Velké Británii i ve Spojených státech. Na začátku poskytne zevrubný přehled historie bydlení ve Francii, dále pak osvětlí, proč se v poválečném období vláda tolik zasazovala o hromadnou bytovou výstavbu, co bylo stavěno a pro koho, jak se v průběhu let bydlení proměňovalo a jaký vliv to má na náš dnešní přístup k tomuto typu zástavby, a to obzvláště s ohledem na selhání jejich architektů a urbanistů, a to ať už jsou skutečná nebo je na ně jako na selhání jen pohlíženo. Následně se přednáška zaměří na ústup od sociálního bydlení od 70. let dále s důrazem na pojem lidské teritoriality. Zanedbávání a rozprodávání státních bytových rezerv v tomto období a stažení se státu z role přímého poskytovatele je často zahrnováno pod neoliberalistický přístup a jako typický příklad je uváděna thatcherovská politika a její program „Right to Buy“ (právo na odkup). Přednáška představí i tento pohled, když se zaměří na průsečíky mezi architekturou a sociálními vědami. Jendím z argumentů je, že neoliberalizace bydlení přináší nejen transformaci bytové ekonomiky – tedy mění jeho zdroje ze státních na soukromé –, či jeho podoby, tedy od mnohopodlažní zástavby k rodinným domům. Ukazuje také, že představuje i epistemologický obrat spočívající v posunu od „habitatu“ k „lidské teritorialitě“.

Kenny Cupers je historik architektury a urbanismu se specializací na Evropu 19. a 20. století a její vztah s transatlantickým světem a (post)koloniální Afrikou. V rámci této oblasti se jeho zkoumání zaměřuje na otázky lidského a materiálního působení, epistemologii a geopolitiku modernismu a podobu a postupy sociální intervence. Cupers je autorem knihy The Social Project: Housing Postwar France (University of Minnesota Press, 2014), která rozkrývá, jak nebývalý stavební rozmach ve Francii po 2. světové válce proměnil příbytek v předmět modernizace, prostor každodenní občanské participace a oblast sociální vědecké expertízy. Cupers byl také editorem publikace Use Matters: An Alternative History of Architecture (Routledge, 2013) a společně s Markusem Miessenem spoluautorem knihy Spaces of Uncertainty (Verlag Müller + Busmann, 2002). Jeho texty byly publikovány v bezpočtu knih a odborných časopisů a v hledáčku jejich zájmu byly průsečíky architektury a společenských věd, projevy sociálního státu a neoliberalizace v architektuře, politika participace a kulturní krajiny od pustin či táborů pro mládež až po pouliční prodej. Aktuální Cupersův knižní projekt zkoumá spletitý příběh vztahu impéria a prostředí a zaměřuje se konkrétně na německou říši ve vztahu k subsaharské Africe. Jeho předběžný název zní Modernism and the Environment: An Epistemological History a zkoumá, jak ekologické myšlení formovalo rozmach moderní architektury a urbanismu od konce 19. století dále. Cupers je profesorem historie a teorie architektury a urbanismu a vedoucím urbanistických studií na univerzitě v Basileji. Další informace naleznete na adrese https://criticalurbanisms.philhist.unibas.ch.

aktuální přednášky ////////

CO JE VESTYBUL.CZ?

Portál pro českou architekturu, nabízející přehledné shrnutí všech architektonických akcí a událostí v Čechách
Vestybul slouží jako orientační výchozí bod pro zájemce o architekturu. Je rozcestníkem a ukazatelem kvalitních akcí.
Pro větší vzdělanost, pro zlepšení kvality, pro rozšíření architekturu, pro posluchače architektury.

Pořádáte akci?

Chcete propagovat?

Unikla nám Vaše akce?

-

Napište nám!

Ať už jste kdokoliv..

Pořadatel

Oslovte co nejvíce návštěníků

Ušetřete náklady za reklamu

Mějte přehled o všech akcích


Návštěvník

Všechny akce pohromadě

Nejnovější události z architektury

Žijte architekturou!

...zde se neztratíte!