• OFFCITY ARCHITEKTI - Nezevli jen tak

  • Termin: 02/05/2017

  • Místo: Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, 530 02 Pardubice

  • Vstupne: 50 Kč

Spolek NEZEVLI JEN TAK je skupinou mladých architektek a lektorek, které v roce 2013, ještě v době svých studií, společně uspořádaly workshop v Srbsku u Berouna. Chtěly si odpočinout od papírů a vizualizací a ověřit studentské vize v realitě. Od té doby uskutečnily několik dalších workshopů např. v Berouně, Koněprusích, Nižboře a nyní pracují na realizaci dalšího v Neratovicích. Jejich workshopy nejsou pouze uskutečněním studentských vizí a zkouškou z manuální práce, jde rovněž o zapojení místních obyvatel do procesu navrhování.
Jak takové workshopy probíhají? Jaké jsou jejich výsledky? Jaká je zkušenost z participačních procesů s veřejností? Nejen to bude tématem přednášky a následné diskuse.

Letošní cyklus přednášek OFFCITY ARCHITEKTI věnujeme architektonickým intervencím, často dočasným instalacím, které kladou otázky a pokouší se reagovat na aktuální témata spjatá s veřejným prostorem. Autory takových intervencí bývají architekti, umělci, ale i architektonická studia a různé spolky a neformální skupiny. Veřejný prostor je otevřeným komunikačním kanálem, tím nejpřirozenějším, avšak bohužel možná nejvíce opomíjeným.

Pořádá Offcity z.s. ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2017. Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

aktuální přednášky ////////

CO JE VESTYBUL.CZ?

Portál pro českou architekturu, nabízející přehledné shrnutí všech architektonických akcí a událostí v Čechách
Vestybul slouží jako orientační výchozí bod pro zájemce o architekturu. Je rozcestníkem a ukazatelem kvalitních akcí.
Pro větší vzdělanost, pro zlepšení kvality, pro rozšíření architekturu, pro posluchače architektury.

Pořádáte akci?

Chcete propagovat?

Unikla nám Vaše akce?

-

Napište nám!

Ať už jste kdokoliv..

Pořadatel

Oslovte co nejvíce návštěníků

Ušetřete náklady za reklamu

Mějte přehled o všech akcích


Návštěvník

Všechny akce pohromadě

Nejnovější události z architektury

Žijte architekturou!

...zde se neztratíte!