• LANDSCAPE Festival Plzeň

  • Termin: květen - říjen 2017

  • Více než 50 akcí!

  • Misto: Plzeň

  • Vstupné: Zdarma

V rámci festivalu můžete navštívit veliké množství:


• Site-specific instalací,
• Výstav,
• Festivalů,
• Konferencí, přednášek, debat,
• Workshopů,
• a procházek.

Krajinářské architektuře není v České republice zatím věnován tak velký prostor, jaký by si zasloužila. Projekt Landscape festival by měl být osvětou i mezioborovým dialogem nejen českých, ale také mezinárodních odborníků. V České republice a především v Praze byla v posledních letech nastartována debata o tom, jak dlouhodobě kultivovat veřejný prostor za účasti architektů, umělců, veřejného sektoru i politického establishmentu.

Oficiální popis:

LANDSCAPE FESTIVAL


Během příprav jubilejního pátého ročníku Landscape festivalu jsme se často setkávali s otázkou, co je to ten [ˈlændskeɪp]? Otázka míří k samotné podstatě celého projektu. Landscape (angl. krajina) je ústředním motivem festivalu, který po čtyřech předešlých ročnících v Opavě a v Praze na Nákladovém nádraží Žižkov obrací svoji pozornost na scenerii města Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015.

Krajina a veřejný prostor západočeské metropole budou od května do září platformou pro dialog s veřejností o možnostech vnímání našeho okolí. Festival opět přináší řadu inspirujících výstav s příklady kvalitní české i zahraniční krajinné tvorby. Jsou to však především site specific instalace českých a zahraničních umělců a architektů, které vyvolají diskuzi, jak se vyvýjet dál a jak pracovat s potenciálem moderního a dobře fungujícího města. Na témata festivalu budou probíhat v rámci doprovodného programu také debaty, přednášky, konference či workshopy.

Plzeňská krajina přináší hned několik motivů, se kterými festival pracuje. Je to krajina historického centra města s otázkou použití zeleně. Industriální krajina jako upomínka na průmyslový rozvoj města (areál DEPO 2015, Papírna Plzeň či prostor Plzeňského Prazdroje). Formou studentských intervencí vstupuje festival i do areálu nemocnic, kde otevírá téma poloveřejného prostoru a jeho citlivé atmosféry. Přes letní měsíce bude těžištěm festivalu krajina rekreační, která je v Plzni doslova na dosah.

Hana Boříková,
koordinátorka festivalu
© LANDSCAPE FESTIVAL PLZEŇ 2017

aktualni festivaly ////////

CO JE VESTYBUL.CZ?

Portál pro českou architekturu, nabízející přehledné shrnutí všech architektonických akcí a událostí v Čechách
Vestybul slouží jako orientační výchozí bod pro zájemce o architekturu. Je rozcestníkem a ukazatelem kvalitních akcí.
Pro větší vzdělanost, pro zlepšení kvality, pro rozšíření architekturu, pro posluchače architektury.

Pořádáte akci?

Chcete propagovat?

Unikla nám Vaše akce?

-

Napište nám!

Ať už jste kdokoliv..

Pořadatel

Oslovte co nejvíce návštěníků

Ušetřete náklady za reklamu

Mějte přehled o všech akcích


Návštěvník

Všechny akce pohromadě

Nejnovější události z architektury

Žijte architekturou!

...zde se neztratíte!